اللي حرق صحّا ليه...و اللي م نجّمش يحرق مرحبا بيه. نحن لم ننتظر اربعطاش جانفي

lundi 16 mai 2011

La couleur protectrice

- je ne sais pas ce qu'il y a dans ces bois ça me prend aux tripes..
(The village 2004)